Kaikki totuudet ovat vain puolitotuuksia

 

North Whitehead - All thruths are half thruths
Reality is only your point of wiew, reality is not a fixed concept
your perceptions create your reality, but your perceptions are filtered by your past, your thoughts and your memes. It easily lets in the information, that lines up with that.  

 

Contradictory information is stopped by that filter.

 

Todellisuus on vain sinun näkökulmasi, se ei ole absoluuttinen konsepti. Havaintosi luovat todellisuutesi, mutta havaintojasi värittää filtteri, jonka on syntynyt kokemuksistasi, ajatuksistasi ja meemeistäsi. Informaatio, joka istuu tähän todellisuuteen pääsee helposti lapi.

 

vastakkainen informaatio pysähtyy tähän filtteriin

Write a comment

Comments: 0